Sklep Kranzle - Pilmet Power

Kategorie

Faq

Strona głównaFAQ

wielkość tekstu:A | A | A

FAQ - MYJKI WYSOKOCIŚNIENIOWE 

 
 
Bezpieczne rozłączanie
Jak funkcjonuje bezpieczne rozłączanie:
Zawór bezpieczeństwa, który zabezpiecza urządzenie przed niedopuszczalnie wysokim nadciśnieniem.
 
Kawitacja
Co to znaczy kawitacja:
Zintegrowana skrzynia wodna przyczynia się również do tego, że w maksymalnym stopniu unika się szkód w pompie spowodowanych brakiem wody i wywołaną przez to kawitacją.
 
Licznik roboczogodzin
Co to jest licznik roboczogodzin:
W cyfrowych termostatach wysokociśnieniowych myjek na wodę gorącą Kränzle-therm (wyjątek - therm CA/C) jest zintegrowany licznik godzin pracy. Jeśli klawisz °C albo klawisz % jest wciśnięty dłużej niż 2 sekundy, to wówczas przez 5 sekund ukazują się jedno po drugim wskazania licznika roboczogodzin pompy i palnika. Ułatwia to np. określenie momentu przeprowadzenia przeglądów technicznych przez serwis.
 
Nurniki pomp (tłoki) z powłoką ceramiczną
Co to są nurniki ze stali szlachetnej:
Wszystkie myjki wysokociśnieniowe są wyposażone w nurniki pomp wykonane ze stali szlachetnej z powłoką ceramiczną. Pozytywne właściwości nurników ze stali szlachetnej (dobra przewodność cieplna) łączą się z pozytywnymi właściwościami powłok ceramicznych (wysoka odporność na zużycie powierzchni). To znacznie wydłuża żywotność urządzenia.
 
Poczwórny system zabezpieczeń z ochroną przeciążeniową
Co to jest 4-krotny system bezpieczeństwa:
Czujnik przepływu, który przy braku wody wyłącza palnik olejowy i w ten sposób nie dopuszcza do przegrzania komory grzewczej.
Wyłącznik ciśnieniowy, który steruje wyłączeniem palnika i dopuszcza spalanie tylko w obecności ciśnienia roboczego.
Drugi specjalny wyłącznik ciśnieniowy różnicowy, który umożliwia automatyczne odłączenie urządzenia, w przypadku kiedy pistolet jest zamknięty dłużej niż 30 sekund.
Wyzwalacz nadprądowy, który wyłącza myjkę wysokociśnieniową przy nadmiernym poborze prądu.
 
Zasysanie środka myjącego
Co to jest zasysanie środka czyszczącego:
Funkcja ta umożliwia zasysanie dodatkowych środków myjących na przykład z zewnętrznego kanistra. Przy tym należy szczególnie zwracać uwagę na to, żeby nie zostały użyte żadne środki zawierające kwas, ponieważ mogą one doprowadzić do trwałego uszkodzenia pompy
 
Zabezpieczenie przed pracą na sucho
Co to znaczy zabezpieczenie przed pracą na sucho:
Wszystkie myjki wysokociśnieniowe wyposażone są w uszczelnienia z tkaniny oraz pierścień teflonowo-grafitowy na każdym nurniku pompy. Doskonałe właściwości ślizgowe teflonu-grafitu zmniejszają opory tarcia i w ten sposób temperaturę w urządzeniu. Z tego powodu urządzenia te mogą dłuższy czas pracować bezawaryjnie bez dopływu wody = bezpieczeństwo pracy na sucho.
 
Urządzenie total-stop z opóźnieniem wybiegu
Co to jest system totalstop:
naczej niż w przypadku klasycznego systemu totalnego stopu, który wyłącza silnik natychmiast, system niniejszy przy zamykaniu pistoletu z bezpiecznym rozłączaniem wyłącza silnik tylko z opóźnieniem. Przy włączaniu i wyłączaniu silnika powstają krytyczne napięcia prądowe, które przede wszystkim przy częstym otwieraniu i zamykaniu pistoletu z bezpiecznym odłączaniem mogą prowadzić do wysokich wahań w sieci zasilającej. Wahania te zostają dzięki opóźnionemu wyłączaniu silnika ukrócone i zapobiegają przeciążeniu sieci zasilającej.
 
Tryb obejścia
Co to jest obejście:
Wszystkie myjki wysokociśnieniowe przełączają się przy zamykaniu pistoletu z bezpiecznym rozłączaniem na obejściowy tryb pracy ze zredukowanym ciśnieniem. Dzięki ciśnieniu resztkowemu ok. 10 bar woda jest wtłaczana do obiegu. Urządzenia z dodatkowym oznaczeniem TS (TOTAL-STOP) wyłączają w takim przypadku silnik. Pompa i napęd będą odciążone, co prowadzi do znacznego wydłużenia żywotności i oszczędności energii.
 
System zwrotnego odprowadzania przecieków
Co to jest system zwrotnego odprowadzenia przecieków:
Poduszka wodna pomiędzy systemami uszczelniającymi nurników zapobiega przedostawaniu się zassanego powietrza do uszczelnienia pompy. Żywotność nurników i pompy wydłuża się dzięki temu wyraźnie.
 

 

FAQ - ODKURZACZE PRZEMYSŁOWE 

 
  
Limit mocy wewnętrznego gniazda wtykowego
Do jakiej mocy może być obciążane zintegrowane gniazdo wtykowe?
Elektronarzędzie podłączane do zintegrowanego gniazda wtykowego może mieć maksymalny pobór mocy 2400 W.
 
  
Niestandardowe długości węża ssawnego
Czy wąż ssawny dostępny jest także w długościach niestandardowych?
Tak, możemy dopasować długość węża ssawnego także indywidualnie do Państwa potrzeb. Jednak nie ma zbytniego sensu przekraczanie długości węża powyżej 10 metrów, ponieważ strata siły ssania byłaby zbyt duża.
 
  
Podłączenie do elektronarzędzia
Co jest potrzebne do podłączenia odkurzacza do elektronarzędzia?
Jeśli odkurzacz ma być używany jako urządzenie odciągowe do elektronarzędzia, potrzebny jest do tego wąż ssawny DN 27 x 3,5 m (art. nr: 584080).
  
Pojemność napełniania
Dlaczego maksymalna pojemność napełniania podczas odsysania wody jest mniejsza niż podczas odkurzania na sucho?
Podczas odsysania wody maksymalna, teoretyczna wysokość napełniania jest ograniczona przez wysokość przyłącza węża ssawnego. Jeśli poziom wody w zbiorniku byłby wyższy niż przyłącze węża ssawnego, wówczas woda wlewałaby się z powrotem do węża.
 
W przypadku pyłu tak się nie dzieje, dlatego pojemność napełniania w przypadku wody jest niższa niż w przypadku pyłu.
 
 
  
Pyłów niebezpiecznych
Czy firma Kränzle oferuje także odkurzacze do usuwania pyłów niebezpiecznych dla zdrowia?
Zagrożenia zdrowotne ze strony pyłów dzieli się na klasy zagrożenia lub wartości graniczne dla stanowiska pracy:
Rodzaje pyłów Klasa pyłu zgodnie z EN 60335-2-69
Pyły o maks. wartości stężenia w miejscu pracy (wartość graniczna dla stanowiska pracy) > 1 mg/m³ L
Pyły o maks. wartości stężenia w miejscu pracy (wartość graniczna dla stanowiska pracy) ≥ 0,1 mg/m³, pyły drzewne M
Pyły o maks. wartości stężenia w miejscu pracy (wartość graniczna dla stanowiska pracy) < 0,1 mg/m³, pyły o działaniu kancerogennym, pyły zawierające czynniki chorobotwórcze H
 Im niższa jest wartość AGW, tym pyły sklasyfikowane są jako bardziej groźne.
 Kränzle oferuje obecnie wyłącznie odkurzacze klasy „L“.
 
 
 
 
 
  
Skuteczność ssania
Czy skuteczność działania ssącego zależy tylko od „liczby watów“ silnika?
Nie, dla skuteczności ssania, oprócz mocy turbiny, decydujące znaczeniema między innymi także szczelność zbiornika.
 
  
Wkłady filtrujące
Czy w celu odsysania wody muszę wyjąć filtry?
Nie, nie jest to konieczne. Wkład filtra wykonany jest z włókniny PES i jest odporny na działanie wilgoci. Po odkurzaniu na mokro wkład filtra należy jednak ponownie osuszyć, zanim możliwe będzie odkurzanie drobnego pyłu, ponieważ w przeciwnym razie może dojść do zaklejenia się filtra.
  
Worek na pył
Czy muszę zawsze używać worka na pył?
 
Nie, w przypadku zanieczyszczeń o grubszej strukturze można zrezygnować także z worka filtrującego. Jeśli jednak odkurzamy przeważnie drobny pyłu, to wówczas zalecamy stosowanie worka na pył.
  
Wyłączanie podczas odsysania wody
Dlaczego mój Ventos wyłącza się przedwcześnie podczas odsysania wody?
Odkurzacze Kränzle Ventos są wyposażone w elektroniczny system kontroli poziomu. Składa się on z 2 elektrod, umieszczonych w zbiorniku na nieczystości. Kiedy woda stworzy przewodzące połączenie między tymi elektrodami, turbina zostaje wyłączona a zbiornik musi zostać opróżniony.
Gdy podczas odkurzania poruszymy odkurzacz w sposób gwałtowny, woda w pojemniku na nieczystości zacznie chlapać, co może prowadzić do przedwczesnego wyłączenia turbiny.
 
 

 

FAQ - ZAMIATARKI RĘCZNE

 
  
Walec zamiatający z regulacją wysokości
Czy w zamiatarkach ręcznych Kränzle można regulować wysokość walców zamiatających?
W niektórych sytuacjach sensowna może być zmiana wysokości walców zamiatających i szczotek doprowadzających (szczotki boczne) w celu wyrównania mniejszych nierówności sprzątanej powierzchni, lub dopasowanie siły docisku do ciężaru i wielkość zanieczyszczeń. Generalnie obowiązuje zasada: w przypadku lekkiego, suchego pyłu wystarczy niewielka siła docisku. Szczotki powinny tylko lekko dotykać podłogi wierzchołkami. W przypadku mokrych, ciężkich zanieczyszczeń wyższa siła docisku poprawia skuteczność sprzątania. Zwiększa się jednak opór jezdny zamiatarki i operator musi użyć więcej siły. Szczotki ustawione trwale zbyt nisko mogą ponadto powodować ukryte szczotkowanie walca zamiatającego (jak w przypadku starej, zużytej miotły), co wyraźnie pogarsza efekt zamiatania.
Kränzle HKM 2+2: Obydwie szczotki doprowadzające (szczotki boczne) mają bezstopniową regulację wysokości. Wysokość walców zamiatających jest ustawiona na stałe fabrycznie i nie można jej zmieniać.
Kränzle HKM 1+1: Zarówno szczotka doprowadzająca (szczotka boczna), jak i walec zamiatający, posiadają regulację wysokości. Aby zminimalizować zużycie, szczotki powinny być jednak ustawione tak wysoko, jak to możliwe i tak nisko, jak jest to w danym momencie konieczne.
  
Właściwe powierzchnie
Czy zamiatarkami ręcznymi Kränzle mogę zamiatać także bardzo nierówne powierzchnie?
Niemal wszystkie zamiatarki ręczne pracują z systemem 3-punktowym. 2 duże koła napędowe i jedno małe kółko samonastawcze. Ta konstrukcja określa także odstęp walca zamiatającego od podłogi. Jeśli czyszczona powierzchnia jest bardzo nierówna, szczotki niekiedy nie dotykają podłogi i zanieczyszczenia nie pozostają zebrane. Dlatego czyszczona powierzchnia powinna być jako tako równa, by użycie zamiatarki ręcznej miało sens.
 
  
Zanieczyszczenia mokre
Czy zamiatarki ręczne Kränzle zbierają także mokre zanieczyszczenia?
Najlepszy efekt zamiatania każda zamiatarka ręczna uzyskuje przy lekkich, suchych zanieczyszczeniach. W przypadku wilgoci model Kränzle 1+1 będzie lepszy niż model Kränzle 2+2, ponieważ walec zamiatający posiada regulację wysokości i tym samym pozwala zwiększyć docisk. Równocześnie wyższy docisk prowadzi jednak do większego nakładu sił podczas przesuwania urządzenia i do większego zużycia walca zamiatającego.
Szczególnym wyzwaniem są mokre liście, przylegające płasko do podłoża i nieposiadające prawie żadnej powierzchni chwytnej dla szczotek walca zamiatającego.
Dlatego zbieranie mokrych zanieczyszczeń jest w pewien sposób ograniczone, a efekt zamiatania jest tym lepszy, im bardziej suche są zanieczyszczenia.
 
Strona główna

Masz do nas pytanie?

wypełnij formularz

INFORMACJE
DLA KLIENTÓW
KONTAKT

Pilmet Power - Sklep Kranzle

42-400 Zawiercie, woj. śląskie

Paderewskiego 34

tel: +48 603 176 107
+48 32 67 74 025

biuro@sklepkranzle.pl

Myjki ciśnieniowe
Strona główna Aktualności Płatności O produktach Rozwiązania branżowe Dostawa Regulamin Pliki i cenniki Informacje o leasingu Kontakt Dofinansowanie na bioasekurację

WYSYŁANIE I ODBIÓR POCZTY

ZARZĄDZANIE POCZTĄ

ZARZĄDZANIE SKLEPEM

STATYSTYKI ODWIEDZIN

Ciasteczka cookies

Strona wykorzystuje pliki cookies. To niewielkie pliki zawierające ciąg znaków, które są wysyłane i zapisywane na urządzeniu użytkownika.

Dowiedz się więcej...
  • Pliki umożliwiające prawidłowe działanie Serwisu oraz funkcjonalności, z których Użytkownik chce skorzystać, np. uwierzytelniające pliki cookies czy pliki sesji użytkownika. Do tej grupy zaliczamy także pliki związane z mechanizmem Google reCAPTCHA, który jest niezbędny do bezpiecznego wysłania formularzy kontaktowych. Bez ich zapisania na urządzeniu Użytkownika korzystanie z Serwisu jest niemożliwe.
  • Pliki umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i dostosowanie ich do jego potrzeb, np. w zakresie wybranego języka, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej. Pozwalają one Usługodawcy na poprawę funkcjonalności i wydajności strony. Wyłączenie tych ciasteczek spowoduje, że pewne funkcjonalności strony WWW nie będą dostępne.
  • Do tej kategorii należą cookies, które umożliwiają przechowywanie danych, powiązanych ze statystykami (np. czas trwania wizyty). Tworzone i wykorzystywane są przez naszego partnera firmę Google i jego usługę Google Analytics. Umożliwiają one realizację modelu biznesowego poprzez m.in. zbieranie informacji nt. odwiedzających stronę WWW. Ich wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości analizy odwiedzin, kręgów zainteresowań itp. Wyłączenie tych ciasteczek nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.
  • Do tej kategorii należą cookies, które umożliwiają przechowywanie danych, powiązanych z reklamami. Tworzone i wykorzystywane są przez naszego partnera firmę Google i jego usługi Google AdSense i DoubleClick. Umożliwiają one realizację modelu biznesowego poprzez wyświetlanie reklam naszego serwisu WWW. Ich wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości realizacji przez Usługodawcę przychodów mających istotny wpływ na działanie i rozwój Serwisu. Wyłączenie tych ciasteczek nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.
  • Określa, czy dane użytkownika mogą zostać wykorzystane do celów reklamowych. Opcja ta umożliwia realizację modelu biznesowego poprzez wyświetlanie reklam naszego serwisu WWW. Jej wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości realizacji przez Usługodawcę przychodów mających istotny wpływ na działanie i rozwój Serwisu. Wyłączenie tej opcji nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.
  • Określa, czy dane użytkownika mogą zostać wykorzystane w reklamach spersonalizowanych (tzw. remarketing). Wyłączenie tej opcji nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.